Rekrytering, interimsuppdrag och outsourcing

När genomsnittstiden som en ekonom stannar på ett jobb är tre år, så blir sökandet efter de bästa och mest engagerade medarbetarna för ekonomifunktionen en ständigt pågående process, där det inte heller är självklart om det är en permanent rekrytering, en tillfälligt inhyrd konsult eller ett outsourcinguppdrag som man behöver hjälp med nästa gång.

Välj därför Brain som hjälper dig med kvalificerad ekonomikompetens oavsett vilket ert behov är.