Vi bryr oss – På riktigt – Varje gång

Brain Competence är ett rekryteringsföretag anpassat efter dagens arbetsmarknad för ekonomer. När rörligheten ökar och skillnaden mellan ”ganska bra” och riktigt bra ekonomer blir allt större krävs det mycket större noggrannhet vid tillsättning av både permanenta rekryteringar och tillfälliga interimslösningar.

För kunder och kandidater som verkligen är måna om att hitta den bästa matchningen räcker det inte längre med att skicka runt CV:n och hålla stressade intervjuer veckan innan tillsättningen ska vara klar. Det krävs ett helt annat långsiktigt arbete med att proaktivt bygga nätverk av kunder och kandidater och på djupet förstå vad de har för behov och vad de kan erbjuda varandra.

Brain Competence grundades 2017 som ett systerbolag Brain Accounting. Tillsammans är vi en 360 graders leverantör inom hela Ekonomiområdet och erbjuder Rekrytering, Search, Interim, Outsourcing och Rådgivning. Vår styrka ligger i att identifiera vilken ekonomikompetens och typ av personlighet som är relevant för våra kunder, identifiera den hos kandidater och interimskonsulter. Vi arbetar sedan med att attrahera dessa till att bli en del av vårt nätverk genom ett långsiktigt arbete där vi bygger relationer genom tillhörighet, kompetensutbyten och en modern syn på arbetsmarknaden.