Erfaren förmedlare av interimskonsulter som vill få större del av vinsten

Publicerat för 1 månad sedan

Brain Competence startade i slutet av 2017 som ett systerbolag till Brain Accounting, en av Stockholms mest renommerade ekonomibyråer. Tack vare synergier mellan bolagen och ett antal drivna delägare har vi under två framgångsrika år växt kraftigt. Vi räknar med att under 2020 tillsätta över 100 uppdrag och omsätta 40–50 mkr.

Vår framgång bygger på att vi är en extremt slimmad organisation utan administration och assistenter. Vi är några seniora konsultförmedlare med etablerade nätverk som jobbar nära tillsammans. Hos oss är det alltid samma person som äger hela processen i uppdraget. Enbart en person är involverad i all kontakt med både kunden och konsulten. Så skapar vi djupare och mer långsiktiga relationer och säkerställer högre kvalitet i matchningen. Något som gör att både kunder och konsulter återkommer till oss.

En annan viktig framgångsfaktor är att vi redan från början bestämde att bygga vår tillväxt på delägarskap. Genom att vi är extremt noga med vem vi rekryterar och enbart är seniora kollegor, kan vi också erbjuda alla delägarskap från dag ett. Starka individer i nära samarbete!

Vi vill under 2020 utöka med ett par ytterligare kollegor/delägare. Vi söker därför dig som:

·       Har flera års erfarenhet av att förmedla kvalificerade interimsuppdrag inom ekonomi

·       Har ett stort upparbetat kontaktnät bland både kunder och konsulter

·       Jobbar seriöst och långsiktigt med kundernas och konsulternas bästa i fokus

·       Förmedlar minst 20–25 uppdrag om året

·       Vill arbeta i ett litet dynamiskt företag där kompetenta kollegor jobbar för att hjälpa varandra

·       Vill få en större del av det resultat du bidrar med

·       Vill ha stor flexibilitet i när, var och hur du arbetar

Kontakta vår VD Erik Eklund, erik.eklund@braincompetence.se eller på 073-901 50 79 för frågor.